A mi iskolánk

öregdiákok földje

Kérdőív minta panel
Hogy tetszik az oldal?*
Nagyon
Kicsit
Lehetne jobb
Még javításra szorul
Nem tetszik
Zene (forrás pogi-rádió)

A pogi-rádio folyamatosan keres új munkatársakat, jelentekzni a rádió honlapján feltüntetett elérhetőségeken lehet.

 

 

naptár és idő

Iskolánk története

Budapesten 1886. állította fel a főváros közönsége.

Tulajdonképeni alapítója Mayer Ferenc nyugalmazott tábornok volt, ki 1857. bekövetkezett halála előtt négy évvel rérszint állami, részint magán kötvényekben 184 995 frt 53 krt hagyott végrendeletileg Buda főváros közönségére, hogy abból szegény sorsban hátrahagyott budai árvák részére árvaházat létesítsen. is lehetett rendezni; sőt az alapítványból még mindig 194kr. tőke áll a fővárosnak rendelkezésére, melynek csupán kamatai használtatnak fel az intézet fentartására.

Gyulay Albert gróf 1885-ben ugyanezen intézetnél három alapítványi helyre 5980 frtot tett le a fővárosnál készpénzben, mely magán-kötvényekbe fektettetvén, ma 13 368 frt 87 krt tesz ki.

Ugyancsak ez intézet javára Luczenbacher Pál is tett alapítványt.

A 75 árvára berendezett díszes, egyemeletes árvaház a Krisztinavárosban épült, benne kizárólag budapesti illetékeségü, teljes- vagy félárva fiugyermekek gondoztatnak, tekintet nélkül a vallásfelekezetiségre s arra, vajjon törvényes vagy törvénytelen ágyból származtak-e?

Az árvák 6 éves kortól 14 éves korig maradhatnak az intézetben, ez idő alatt elemi oktatásban részesíttetnek s kerti munkákkal foglalkoznak.

Az intézet élén egy igazgató áll, ki a nevelés és oktatás munkáját két felügyelő tanítóval együttesen végzi.

Mayer Ferencnek emlékét ércszobor hirdeti az intézet előtt, melyet a székes főváros közönsége emelt hálából a nemesszívü emberbarátnak.

A vizivárosi temetőben nyugvó porait pedig díszes síremlékkel látta el.

 

régi képek,szép emlékek
számláló

http://www.google.hu